Informacje różne – kontakt

kontakt w Polsce: tel. 886-824-293, e-mail: chamtrulrinpoche@wp.pl

Osobom zainteresowanym praktyką paramity szczodrości uprzejmie przekazujemy nr konta bankowego Ośrodka Misyjnego Bodhicitta : 33105010121000009031199657

Darowizny przekazywane na cele kościelnych osób prawnych mogą być odliczane w wysokości 6 procent od rocznego dochodu. Szczegółowe informacje: get_file